GDPR / Integritetspolicy
Din Kiropraktor Löddeköpinge värnar om din personliga integritet och strävar efter att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig
Din Kiropraktor Löddeköpinge är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och för våra tjänster.

 

Insamling av information

Det samlas inte in någon personlig information från dig när du besöker vår webbplats http://www.din-kiropraktor.com. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och inkluderar är din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara, och den begärda sidan.

 

Dina personuppgifter som du lämnar när du bokar en behandlingstid på http://www.din-kiropraktor.com hanteras i ett externt journalsystem som tillhandahålls av företaget Clinicbuddy AB. När du genomför en bokning godkänner du även systemets integritetspolicy.

 

Vi är ålagda enligt journallagen och bokföringslagen att inhämta och spara dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem i enlighet med GDPR och vi använder dem inte för profilering. Vi delar era personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, Clinicbuddy AB ,Hälsingegatan 7 K,

113 23 Stockholm 

 

Syfte och avsikt med behandling av personuppgifter
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster.

 

Utlämnande av uppgifter till tredje part

Din Kiropraktor Löddeköpinge kommer inte att sälja, handla eller på något annat sätt överföra personuppgifter till utomstående parter. Dina personuppgifter kan komma att delas med tjänsteleverantörer när det krävs att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, men kravet att dessa partner godkänner att hålla informationen konfidentiell. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

 

Säkerhet

Vi har utfört säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter mot otillbörlig åtkomst. Dina personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information är skyddad genom kryptering. Vi använder oss av antivirusprogram och brandväggar som skyddar våra system.  Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. tidsbokning eller kundservice) får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. 

 

Lagring och radering av personuppgifter
Dina personuppgifter lagras tills att du som patient vill få dina uppgifter raderade eller efter rådande lagstiftning, patientdatalagen.

 

Du kan även när som helst kontakta oss på info@din-kiropraktor.com för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.

 

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Din Kiropraktor Löddeköpinge.

 

Vill du läsa mer om GDPR? Se datainspektionens hemsida.